ภาพกิจกรรม
21 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการพัฒนาจิตเพื่อสันติสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
     วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม นำนักเรียนอบรมโครงการพัฒนาจิตเพื่อสันติสุข ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 2 โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วัดพิชโสภาราม ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี ว่าที่ร้อยตรีสุรพล  สืบพรหม ผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 2561,14:30   อ่าน 444 ครั้ง