ภาพกิจกรรม
22 กุมภาพันธ์ 2561 สอบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2560
     วันที่ 22 กุมภาพันธ์ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม ดำเนินการสอบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีต่อไป
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2561,14:50   อ่าน 179 ครั้ง