ติดต่อเรา
โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
ว่าที่ ร.ต.ทินกร จันสุตะ ร้านเซอร์วิสคอมพิวเตอร์ แอนด์อิเล็กทริคส์ 60-62 ถ.ราชวงศ์ ต.ในเมือง   ตำบลในเมือง  อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 34000
เบอร์โทรศัพท์ - เบอร์โทรสาร -
Email : kaengnueaubon@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน