ติดต่อเรา
โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
195 หมู่ที่ 1 บ้านแก้งเหนือ   ตำบลแก้งเหนือ  อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 34170
เบอร์โทรศัพท์ 045210494
Email : kaengnueaubon@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน
https://www.google.co.th/maps/place/%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1/@15.9286677,105.1168804,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3115fec9325038c1:0xf52ef6bffdc7320a!8m2!3d15.9286626!4d105.1190691?dcr=0