ติดต่อเรา
โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
195 หมู่ 1 ตำบลแก้งเหนือ ออำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 34170   ตำบลแก้งเหนือ  อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 34170
เบอร์โทรศัพท์ -
Email : kaengnueaubon@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน