แหล่งโบราณคดี วัดถ้ำศิลาทอง
แหล่งโบราณคดี วัดถ้ำศิลาทอง
     แหล่งโบราณคดีบ้านนาหนองเชือก ตั้งอยู่ที่ตำบลเจียด อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี เป็นแหล่งโบราณคดีแห่งนี้มีการค้นพบด้วยความบังเอิญเนื่องจากสำนักสงฆ์วัดภูถ้ำพระศิลาทอง ได้มีโครงการก่อสร้างศาลาการเปรียญหลังใหม่ จึงได้นำรถแบ็คโฮไปขุดยังพื้นที่ก่อสร้างปรากฏว่าพบเศษภาชนะดินเผา และเศษกระดูกมนุษย์จำนวนมาก นอกจากนั้นบริเวณใกล้เคียงกันได้พบภาชนะดินเผาขนาดใหญ่ ชาวบ้านจึงได้นำขึ้นมาและเก็บรักษาไว้ในวัดภูถ้ำพระศิลาทอง ต่อมาทางวัดจึงได้สร้างอาคารขึ้นมาเพื่อจัดแสดงโบราณวัตถุเพื่อเป็นแหล่งศึกษาทางประวัติศาสตร์ของชุมชน 
แหล่งโบราณคดี วัดถ้ำศิลาทอง
แหล่งโบราณคดี วัดถ้ำศิลาทอง
แหล่งโบราณคดี วัดถ้ำศิลาทอง
แหล่งโบราณคดี วัดถ้ำศิลาทอง