หาดทรายสูง
หาดทรายสูง
     หาดทรายสูง  ที่ตั้งอยู่ที่ บ้านลาดเจริญ ต.นาแวง อ.เขมราฐ อำเภอสงบงามริมฝั่งโขงที่กำลังเปิดตัวเป็นที่รู้จักมากขึ้นจากวิวทิวทัศน์ริมฝั่งโขงอันสวยงาม
       
       หาดทรายสูง เป็นหาดทราย(น้ำจืด) ตั้งอยู่ริมฝั่งชายแดนไทยบนโค้งลำน้ำโขง ที่มีการสะสมของตะกอนทราย
หาดทรายสูง
หาดทรายสูง
หาดทรายสูง
หาดทรายสูง
หาดทรายสูง
หาดทรายสูง