• ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมค่ะ • โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม เป็นองค์กรแห่งคุณธรรม จริยธรรม นำวิชาการ ประสานชุมชน รวมพล 9ส. ดำเนินชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง •
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2566
ประชาสัมพันธ์ ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
ประชาสัมพันธ์ รายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
ประชาสัมพันธ์ การสอบวัดความรู้พื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566
ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
ผู้บริหาร อบจ.อุบลราชธานี
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER