• ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมค่ะ • โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม เป็นองค์กรแห่งคุณธรรม จริยธรรม นำวิชาการ ประสานชุมชน รวมพล 9ส. ดำเนินชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง •
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
ประชาสัมพันธ์ รำลึกครูกลอน สุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565
ประชาสัมพันธ์ พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
ประชาสัมพันธ์ ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
ประชาสัมพันธ์ การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
ผู้บริหาร อบจ.อุบลราชธานี
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย