ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ วันครู 16 มกราคม 2566
ประชาสัมพันธ์ การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565
ประชาสัมพันธ์ 30 ปี โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน
ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกีฬาภายใน ฟ้า-ทอง เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2565
สวัสดีปีใหม่ 2566
ประชาสัมพันธ์ การสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ประชาสัมพันธ์ พิธีถวายราชสดุดี
ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันฟุตบอล 7 คน ต่อต้านยาเสพติด
ประชาสัมพันธ์ พิธีทำบุญตักบาตรนมจืด เพื่อเด็กในครรภ์มารดา
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม Happy Halloween! 2022
ประชาสัมพันธ์ การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ประชาสัมพันธ์ ยินดีต้อนรับ นายสรชัย ผลขาว รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ประชาสัมพันธ์ มุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565
ประชาสัมพันธ์ การสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.ปลาย
ประชาสัมพันธ์ สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม Teen So Cute ไม่แซงคิวนะครับ
ประชาสัมพันธ์ การสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประชาสัมพันธ์ พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม 2565
ประชาสัมพันธ์ 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
ประชาสัมพันธ์ รำลึกครูกลอน สุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565
ประชาสัมพันธ์ พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
ประชาสัมพันธ์ ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
ประชาสัมพันธ์ การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
ประชาสัมพันธ์ วันที่ 13 มีนาคม 2565 - การสอบปลายภาคเรียนแบบออนไลน์
ประชาสัมพันธ์ การสอบปลายภาค (สอบออนไลน์) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ประชาสัมพันธ์ วันที่ 7 มีนาคม 2565 - ปรับรูปแบบการเรียนการสอนในรูปแบบ ONLINE
ประชาสัมพันธ์ วันที่ 2 มีนาคม 2565 - การเรียนการสอนในรูปแบบ ONLINE
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565