ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1/2566
ประชาสัมพันธ์ ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
ประชาสัมพันธ์ รายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
ประชาสัมพันธ์ การสอบวัดความรู้พื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2566
ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
ประชาสัมพันธ์ การสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ประชาสัมพันธ์ ประกาศรับโอน/ย้ายคุณครู
ประชาสัมพันธ์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2565
ประชาสัมพันธ์ พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2565
ประชาสัมพันธ์ พิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565
ประชาสัมพันธ์ เดินทางไกลและเข้าค่ายพักแรม ปีการศึกษา 2565
ประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
ประชาสัมพันธ์ ยินดีต้อนรับ นางสาวอุไรพร บรรพตาธิ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ประชาสัมพันธ์ วันครู 16 มกราคม 2566
ประชาสัมพันธ์ การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565
ประชาสัมพันธ์ 30 ปี โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน
ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกีฬาภายใน ฟ้า-ทอง เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2565
สวัสดีปีใหม่ 2566
ประชาสัมพันธ์ การสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ประชาสัมพันธ์ พิธีถวายราชสดุดี
ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันฟุตบอล 7 คน ต่อต้านยาเสพติด
ประชาสัมพันธ์ พิธีทำบุญตักบาตรนมจืด เพื่อเด็กในครรภ์มารดา
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม Happy Halloween! 2022
ประชาสัมพันธ์ การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565
ประชาสัมพันธ์ ยินดีต้อนรับ นายสรชัย ผลขาว รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
ประชาสัมพันธ์ มุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565
ประชาสัมพันธ์ การสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.ปลาย
ประชาสัมพันธ์ สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม Teen So Cute ไม่แซงคิวนะครับ