• ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมค่ะ • โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม เป็นองค์กรแห่งคุณธรรม จริยธรรม นำวิชาการ ประสานชุมชน รวมพล 9ส. ดำเนินชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง •
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ มุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565
ประชาสัมพันธ์ การสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.ปลาย
ประชาสัมพันธ์ สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2565
ประชาสัมพันธ์ กิจกรรม Teen So Cute ไม่แซงคิวนะครับ
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
ผู้บริหาร อบจ.อุบลราชธานี
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER