• ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมค่ะ • โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม เป็นองค์กรแห่งคุณธรรม จริยธรรม นำวิชาการ ประสานชุมชน รวมพล 9ส. ดำเนินชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง •
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ วันครู 16 มกราคม 2566
ประชาสัมพันธ์ การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2565
ประชาสัมพันธ์ 30 ปี โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน
ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกีฬาภายใน ฟ้า-ทอง เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2565
สวัสดีปีใหม่ 2566
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
ผู้บริหาร อบจ.อุบลราชธานี
MOE SAFETY CENTER สถานศึกษาปลอดภัย
OBEC CENTER