• ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมค่ะ • โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม เป็นองค์กรแห่งคุณธรรม จริยธรรม นำวิชาการ ประสานชุมชน รวมพล 9ส. ดำเนินชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง •
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ วันรับมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2563
ประชาสัมพันธ์ การเรียนการสอนออนไลน์
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
ประชาสัมพันธ์ การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
พิธีปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2562
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
ผู้บริหาร อบจ.อุบลราชธานี
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
รับเรื่องร้องเรียน
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
รับเรื่องร้องเรียน