• ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคมค่ะ • โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม เป็นองค์กรแห่งคุณธรรม จริยธรรม นำวิชาการ ประสานชุมชน รวมพล 9ส. ดำเนินชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง •
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวสารทั่วไป สมเด็จพระสังฆราชฯ ประทานพรปีใหม่ 2564
ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันกีฬาภายใน ฟ้า-ทอง เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2563
เลือกตั้งท้องถิ่น ร่วมกันใช้สิทธิ อย่างสุจริตโปร่งใส
ประชาสัมพันธ์ การเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
ประชาสัมพันธ์ การสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
ประชาสัมพันธ์ วันรับมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา 2563
ภาพกิจกรรม
ข่าวการศึกษา
ผู้บริหาร อบจ.อุบลราชธานี
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
รับเรื่องร้องเรียน
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
รับเรื่องร้องเรียน