ภาพกิจกรรม
ประชุมสัมมนาเพื่อยกระดับการขับเคลื่อนงานแนะแนวในสถานศึกษา สำหรับครูแนะแนวสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
• วันที่ 11 กันยายน 2563 ว่าที่ร้อยโท สุคนธ์ ศุภสุข รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ คุณครูชูวิภา สำเภานนท์ เข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อยกระดับการขับเคลื่อนงานแนะแนวในสถานศึกษา สำหรับครูแนะแนวสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ณ ห้องประชุม โรงเรียนนารีนุกูล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
..
ภาพ : ชูวิภา สำเภานนท์
ข่าว : วิศรุต กระมล
..
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/knpubon/posts/965611530626069
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 2563,12:44   อ่าน 26 ครั้ง