ภาพกิจกรรม
อบรม โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมภายในองค์กรบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
• วันที่ 11 กันยายน 2563 ว่าที่ร้อยโท สุคนธ์ ศุภสุข รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้ คุณครูมงคล จันทราภรณ์, คุณครูบุษบา บำรุงศิลป์, คุณครูวาสนา ใจเอื้อ, คุณครูจารุณี การะปักษ์, นางสาวสุตตศินี อ่อนสิงห์ และนางสาวกฤษณา ต้นวงษ์ เข้าร่วมอบรม โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมภายในองค์กรบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ณ ห้องทับทิมสยาม 3 ชั้น 5 โรงแรม สุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
..
ภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี
ข่าว : วิศรุต กระมล
..
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.facebook.com/knpubon/posts/965615290625693
โพสเมื่อ : 07 ต.ค. 2563,12:44   อ่าน 34 ครั้ง