ภาพกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
• วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 ว่าที่ร้อยโท สุคนธ์ ศุภสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรม "ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565" รายงานตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ อาคารหอประชุมเบญจมาศ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม
..
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คุณครู และนักเรียน เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ได้แก่ มาตรการจุดคัดกรองเข้า-ออกของโรงเรียน, การสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าอนามัย, มาตรการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ที่จัดไว้บริการภายในโรงเรียน, การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล เลี่ยงสถานที่แออัด รวมไปถึงมาตรการทำความสะอาด อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ การเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน
..
และตรวจคัดกรองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit (ATK) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 นี้
..
ภาพ/ข่าว : วิศรุต กระมล
..
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : 
Facebook
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2565,14:26   อ่าน 57 ครั้ง