ภาพกิจกรรม
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565
• วันที่ 9 มิถุนายน 2565 โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม จัดกิจกรรม “พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565” เพื่อเป็นการแสดงถึงความมีสัมมาคารวะ การบูชา ยกย่องครูบาอาจารย์ รวมไปถึงการแสดงความเคารพ ระลึกถึงพระคุณครู ให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้
..
โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยโท สุคนธ์ ศุภสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน เข้าร่วมในพิธี ณ อาคารหอประชุมเบญจมาศ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
..
ภาพ/ข่าว : วิศรุต กระมล
..
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : 
Facebook
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2565,22:10   อ่าน 13 ครั้ง