ภาพกิจกรรม
กิจกรรม Teen So Cute ไม่แซงคิวนะครับ
• วันที่ 5 สิงหาคม 2565 โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม จัดกิจกรรม “Teen So Cute ไม่แซงคิวนะครับ” ภายใต้โครงการพัฒนานวัตกรรมสร้างสรรค์ แกนนำครู ผู้บริหาร และเยาวชนนักตรวจสอบทุจริตคอรัปชัน (ปีที่ 3) ขึ้น เนื่องมาจากผู้บริหาร ครู และนักเรียน จำนวน 10 คน ได้เข้าอบรมในช่วงวันที่ 6-8 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี ทำให้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักถึงปัญหาของการคอรัปชัน ปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนเล็งเห็นความสำคัญของการทุจริต เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ยังคงมีอยู่ในปัจจุบัน
..
โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยโท สุคนธ์ ศุภสุข ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยคณะครู และนักเรียน โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม เข้าร่วมในกิจกรรม ณ อาคารหอประชุมเบญจมาศ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
..
ภาพ/ข่าว : วิศรุต กระมล
..
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : 
Facebook
โพสเมื่อ : 15 ส.ค. 2565,07:59   อ่าน 45 ครั้ง