ภาพกิจกรรม
มรภ.อุบลราชธานี แนะแนวการศึกต่อ
• วันที่ 5 สิงหาคม 2565 ว่าที่ร้อยโท สุคนธ์ ศุภสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม มอบหมายให้คุณครูวาสนา ใจเอื้อ นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 เข้ารับฟังการแนะแนวศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในส่วนของการเตรียมความพร้อม การเตรียมแฟ้มสะสมผลงาน รวมไปถึงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) เพื่อใช้ในการสมัครเข้าเรียน และการสอบสัมภาษณ์ ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
..
ภาพ/ข่าว : วิศรุต กระมล
..
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : Facebook
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 2565,22:36   อ่าน 71 ครั้ง