ภาพกิจกรรม
คณะเกษตรศาสตร์ มรภ.อุบลราชธานี แนะแนวศึกษาต่อ
• วันที่ 21 กันยายน 2565 คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี นำโดย ผศ. กฤษฎา บูรณารมย์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ, ผศ.ดร. เสกสรร ชินวังค์ และ ผศ.ดร. สุชาดา เลาหศิลป์สมจิตร์ มาแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ให้กับนักเรียนโรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม โดยแนะแนวนักเรียนในเรื่องการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ามหาวิทยาลัย การเตรียมแฟ้มสะสมผลงาน การสอบสัมภาษณ์ รวมไปถึงผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา ณ อาคารหอประชุมเบญจมาศ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
..
ภาพ/ข่าว : วิศรุต กระมล
..
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : Facebook
โพสเมื่อ : 23 ก.ย. 2565,12:02   อ่าน 15 ครั้ง