ภาพกิจกรรม
พิธีบายศรีสู่ขวัญ ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565
• วันที่ 30 กันยายน 2565 โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญให้กับว่าที่ร้อยโท สุคนธ์ ศุภสุข ผู้อำนวยการสถานศึกษา และนายสายยา โคตรสมบัติ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมผูกแขนบายศรีสู่ขวัญ พร้อมมอบของที่ระลึก เสริมสร้างกำลังใจแก่ผู้เกษียณอายุ เพื่อเป็นการรำลึกคุณความดี และเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ ยกย่อง เชิดชูเกียรติให้ปรากฏ และจารึกไว้ในความทรงจำ เป็นต้นแบบที่ดีให้แก่นักเรียน และข้าราชการครู ณ อาคารหอประชุมเบญจมาศ โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
..
ภาพ : วรกร สีหมอก / วิศรุต กระมล / อรพรรณ ศรีจันทร์แดง
ข่าว : วิศรุต กระมล
..
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : 
Facebook
โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 2565,22:25   อ่าน 70 ครั้ง