ภาพกิจกรรม
ประเพณีกวนข้าวทิพย์ ประจำปี 2565
• วันที่ 9 ตุลาคม 2565 คณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม เข้าร่วมประเพณีกวนข้าวทิพย์ ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบต่อกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ในหมู่ของชาวพุทธทั่วไป เพื่อระลึกถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ชาวพุทธจึงพร้อมใจกันกวนข้าวทิพย์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เทิดทูนพระเกียรติคุณด้วยความกตัญญูกตเวทิตาธรรม ณ วัดพิชโสภาราม ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
..
ภาพ/ข่าว : วิศรุต กระมล
..
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : 
Facebook
โพสเมื่อ : 11 ต.ค. 2565,16:30   อ่าน 59 ครั้ง