ภาพกิจกรรม
กิจกรรม 9 ส. ต้อนรับเปิดภาคเรียนที่ 2/2565
• วันที่ 21 ตุลาคม 2565 นายสรชัย ผลขาว รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร และคณะกรรมการสภานักเรียน ทำกิจกรรม 9 ส. ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน ด้วยการทำความสะอาด เก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ ให้มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม มีทัศนวิสัยที่ดี ปลอดภัย สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับสถานศึกษา
..
ภาพ : กาญจนา เพชรพันธ์ / ปิยาภรณ์ โกศัลวิตร / วิศรุต กระมล
ข่าว : วิศรุต กระมล
..
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : Facebook
โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 2565,11:10   อ่าน 31 ครั้ง