ภาพกิจกรรม
ต้อนรับนักเรียน สู่ภาคเรียนที่ 2/2565
• วันที่ 25 ตุลาคม 2565 นายสรชัย ผลขาว รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม และคณะครู กล่าวต้อนรับนักเรียน และให้โอวาทในวันเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 พร้อมทั้งชี้แจงแนวปฏิบัติตนตามระเบียบของโรงเรียน และเน้นย้ำให้ทุกคนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยมุ่งเน้นพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากร อาคารสถานที่ ระเบียบวินัยนักเรียน และได้กล่าวอวยพรให้กำลังใจแก่บุคลากร และนักเรียน เพื่อให้ประสบความสำเร็จในการเรียนการสอน
..
ภาพ/ข่าว : วิศรุต กระมล
..
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : Facebook
โพสเมื่อ : 26 ต.ค. 2565,11:12   อ่าน 39 ครั้ง