ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันคริสต์มาส ประจำปี 2565
• วันที่ 23 ธันวาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส ให้กับคณะครู บุคลากร และนักเรียน โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม ได้ร่วมเฉลิมฉลอง และเรียนรู้วัฒนธรรม โดยส่งเสริมให้นักเรียนกล้าแสดงออก เพิ่มทักษะทางด้านภาษาต่างประเทศ รวมไปถึงกิจกรรมประกวด Cover Dance พร้อมวงดนตรี และร่วมกันจับฉลากของขวัญ เพื่อให้นักเรียนได้มีความสุข สนุกสนาน กับกิจกรรมในช่วงเทศกาลปีใหม่
..
โดยได้รับเกียรติจาก นายสรชัย ผลขาว รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิด และกล่าวถึงความสำคัญของวันคริสต์มาส โดยเป็นวันเฉลิมฉลองการประสูติของพระเยซู
..
ภาพ : ธารารัตน์ มาทฤทธิ์ / ไพลิน ทานาฤทัย
ข่าว : วิศรุต กระมล
..
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : 
(20+) Facebook
โพสเมื่อ : 25 ธ.ค. 2565,09:50   อ่าน 173 ครั้ง