ภาพกิจกรรม
พิธีฉลองตราตั้งเจ้าคณะตำบล
• วันที่ 7 มกราคม 2566 นายสรชัย ผลขาว รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม นำคณะครู และนักเรียน ร่วมพิธีฉลองตราตั้งเจ้าคณะตำบล “พระมหาพงษ์ศักดิ์ สิทฺธิเมธี” ป.ธ.๖,น.ธ.เอก,พธ.บ.,ร.ม. เจ้าคณะตำบลแก้งเหนือ/ประธานกองงานเลขานุการคณะสงฆ์เขมราฐ ณ ศาลาปฏิบัติธรรม 80 ปี สารทมหาเถระ วัดพิชโสภาราม ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
..
ภาพ/ข่าว : วิศรุต กระมล
..
ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ : 
(20+) Facebook
โพสเมื่อ : 09 ม.ค. 2566,21:23   อ่าน 199 ครั้ง